Co mne formovalo

Mgr. Filip Kyral

Vyrůstal jsem v rodině, kde se klasická a alternativní medicína snoubí podnes v praktickém přístupu ke zdraví jako přirozenému stavu člověka. Mamka MUDr. Marie Kyralová kromě dlouholeté výuky na fakultě tělesné výchovy a sportu UK, kde učila od tělovýchovného lékařství přes zdravotní TV až po akupresuru a alternativní přístupy; byla u zrodu a rozvoje tzv. metody Ludmily Mojžišové. Doslova od kočárku jsem okukoval jak co dělá, a velmi záhy jsem se stal aktivním terapeutem já pro ni:-) Vzhledem k tomu, že už tehdy byla neuvěřitelně zaměstnaná a kromě výuky na FTVS UK ještě do nocí ordinovala pro desítky pacientů denně (bez nadsázky), masáže jsem na ní praktikoval cca od šesti let a mobilizace jsem fakticky začal asi kolem dvanácti. Tato praktická výchova byla doplňována o sporty v přírodě, kdy mne na jedné straně můj skvělý starší brácha bral na skály, na běžky i spaní v iglú; na druhé straně jsem trávil celá léta na táborech a na horách se studenty fakulty na nejrůznějších akcích, ať již jako účastník či maskot máti zaopatřující zdravotnický dohled.

Se studiem vysoké školy se rozšířil můj rozhled o různé metody, koncepty a úhly pohledu na téma zdraví, sport a možnosti Člověka. Vystudoval jsem fyzioterapii na 3.LF UK, kde mi tedejší špičkový pedagogický kolektiv, umožnil zachovat si svůj pohled na svět a ještě jej obohatil o praktické know how. Současně jsem vystudoval na FTVS UK pedagogiku TVPV ZP; tedy sport, tělesnou a pracovní výchovu s aplikacemi pro zdravotně oslabené. Praktické ovládnutí sportovních disciplín i pochopení psychologie handicapu se harmonicky doplnilo o vhled do biomechaniky a fyziologie hybnosti. Dva obory se prolnuly ve fakultním hesle starých řeků Kalokagathia - Harmonie těla a ducha, kterou jsem rozvíjel studiem alternativních přístupů napříč kulturami.

Následovaly tovaryšské roky kdy jsem studoval na kurzech další rozvíjející metodiky a pracoval jako fyzioterapeut i vychovatel ve Speciální škole Starostrašnická. Prošel jsem zde lekcemi pokory, trpělivosti i krásy bezprostředních emocí tamních dětí. Každému sice bylo ubráno na zdraví, ale jejich autenticita a hloubka citů i prožitků je opravdu inspirativní. Nicméně mi chyběl aktivní a vědomý přístup ke spolupráci, a i přes hluboké lidské obohacení jsem pochopil co nechci. Obdobnou zkušenost pro mne znamenala práce na poliklinice Barrandov. Dostal jsem praxi v širokém spektru diagnóz i obrázek jak funguje naše zdravotnictví, a tak jsem pochopil co chci.

Ze zkušené jsem se vrátil do naší ordinace. Stále jezdím po světě a rozšiřuji své portfolio zkušeností i současného know how. Tvořím prostor, kde rozvoj těla i ducha umožňuje prožití oné krásné harmonie, jež září ze šťastných a spokojených lidí.

... proto přijďte a nechte se rozzářit!