FAQ

Proč se doporučují min 2 návštěvy u fyzioterapeuta?

Po první návštěvě, v případě uvolnění alespoň části problému, je tělo v procesu rekalibrace. Z řekněme rovnovážného stavu, byť bolestivého a s blokádou, jsou uvolněny obranné struktury a nastává proces přepočítávání z receptorů o novém nastavení. Většinou si něco "sedne zpět", protože nové nastavení, byť lepší, ještě není stabilní. Dochází buď k návratu části obtíží nebo se ozve reakce, při té se vyplavují metabolity a  hojí mikrotraumata - ta může být až tři dny, v praxi nejčastěji druhý den. 

Při druhé návštěvě opakujeme terapii a spravujeme co se "vrátilo", a následně uvolníme či mobilizujeme navázané zřetězení či další blokády. Prakticky tedy prohloubíme efekt a fixujeme nové nastavení. Dvě návštěvy jsou jakési efektivní minimum. 

Proč se někdy nepodaří odstranit problém hned? Proč mě i po ošetření něco bolí?

Vždy záleží na stavu organizmu. Pokud je bolest akutní a tělo je celé v obraně, je obtížnější mu "domluvit" a uvolnit daný segment nežli u subakutních obtíží. Naopak u dlouhodobých trablů dochází k adaptivním změnám a fixaci nejen v pohybovém aparátu, ale i řídícím a zpracovávajícím- tedy hlavně v mozku a pohybových stereotypech. Dále se tvoří různé změny ve tkáních např. fasciální a vazivové změny, zkrácení či oslabení svalů a pod. 
Toto samozřejmě není vše, na úzdravě se mimo další významně podílí i emoční ladění, míra stresu a podmínky k regeneraci obecně.   

To že nás i po ošetření něco bolí je normální. Byť se snažíme maximálně pomoci, tělo potřebuje čas na hojení, rekalibraci i nalezení stability, a v neposlední řadě také klid a odeznění reakce. 


Proč bych se po ošetření měl šetřit a omezit zátěž?

Po ošetření nastává reakce, u někoho lehká, jiný může být opravdu unavený a spavý, až někteří mají pocit jako by přeházeli vagon uhlí. Dochází k vyplavení metabolitů z přetížených tkání, ke změně prokrvení a inervace, protažení zkrácených svalů (např. v blokádě stažených na max, či adaptací jako kompenzace na šikmé postavení segmentu). 

Svaly i nervový systém jsou po ošetření v nové situaci a "potřebují se zorientovat". Pokud místo klidu a regenerace následuje zátěž, řídící systém ve svém pohybovém schématu nemá nový program pohybu a tak nouzově sahá po záchraném, tedy tom starém a bolavém. Tím zvyšujeme riziko návratu či zhoršení obtíží. Navíc je třeba nechat tkáně zahojit.

Minimum jsou tři dny, efektivní je rozhodně více, neboť hojení probíhá až osm týdnů (vzpomeňte třeba na vymknutý kotník- vše je na svém místě a přece trvá minimálně týden spíše mnohem déle, než se dá opět zatížit normálně).