Fyzioterapie, chiropraxe, rehabilitace... jak to znáte...

Bolest, blokáda, napětí  v těle... jsou nejčastějšími důvody návštěvy fyzioterapeuta. Zde můžeme nabídnout nejrůznější techniky, metody a nástroje jako:

Často propojujeme jednotlivé techniky pro lepší účinek.

Na diagnostiku a uvolnění měkkých tkání a kloubů, tedy od kůže a podkoží, fascií a svalů přes kloubní pouzdra až k lymfatickému systému a vnitřním orgánům, užíváme tzv. měkké techniky a mobilizace i prvky z masáží a osteopatických systémů. 

Technik, metod a konceptů je mnoho, ale je to terapeut a jeho KNOW HOW, kdo je prostředníkem mezi metodou a klientem. 

 ... co jde za klasickou fyzioterapii...

Naše know how pracuje v rámci celistvosti Člověka - propojujeme tělo, duši i ducha. 

Bolest či blokáda může vznikat v důsledků různých faktorů - od  nesprávné či nepřiměřené zátěže těla (v práci, při sportu atd.) až po nesprávné životní postoje. Ulevit od bolesti a "srovnat" záda je umění, ale najít důvod opakovaných blokád či stálou nápravu, aby se člověk cítil dlouhodobě fit a pln elánu je další level. 

TO je "přesah", který nabízíme... 

Koncept Rise Integrity je tu právě proto. 

"srovnat záda" a:

-->nalézt případné rizikové faktory, které vedou k poruchám (fyziologické a psychologické)

-->doporučit vhodná cvičení k eliminaci rizikových faktorů

-->společně objevit další možnosti pro lepší pocit ze života a životní elán v oblasti výživy, pohybu, cvičení, mentálních postojů,  práce s emocemi, meditaci, spánku,terapie chladem,  spojení s přírodou a další sofistikované nástroje... 

...říká se tomu Biohacking - vědomý a aktivní přístup k vlastnímu životu aneb cesta k sobě - moderní termín s tisíciletou historií. To co se dříve šeptalo od mistra k žáku pod přísným zákazem profanace, je dnes mnohdy obecně známým faktem. Známým ovšem, ne vždy znamená pochopeným a uskutečněným... Proto jsme tu - abychom Vám pomohli svou zkušeností orientovat  se v množství informací a zvolit optimální cestu k Vašemu plnohodnotnějšímu životu. Inspirovat vás ke změně a poskytnout oporu. 

Profesionálně, s citem, s respektem k Vašim možnostem a hodnotám. S ohledem na současný stav informací a vědomostí z mnoha klasických vědních oborů i alternativních metod. 

... proto přijďte a nechte se rozzářit